โพสต์

การนำข้อมูลจาก SQL Server ส่งออกเป็น CSV File

รูปภาพ
การนำข้อมูลจาก SQL Server ส่งออกเป็น CSV File ลาก  OLE DB Source  มาวางไว้ กำหนดค่า เลือกการเชื่อมต่อ กรณีนี้ มีอยู่แล้วการเชื่อมต่อไว้อยู่แล้ว เลือก table การส่งออก เลือก Flat File Destination กำหนดค่า เลือกที่ตั้งของไฟล์ Run  

data from table to table

รูปภาพ
  1.  เลือก     จาก ssis toolbax > favorites จะได้ดังรูป  เลือก sql server  ทางซ้ายมือ แล้ว เลือก new .. ทางขวามือ และกด ok  2. จะได้รูปดังนี้  ให้ กรอก server or file name และ เลือก user a specific user name and password  และกรอก user name  ,  passwaod ของเครื่องเราให้ครบ และกด ok แล้วจะได้รูปดังนี้ 3. ให้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปจะได้ดังนี้ ให้เลือก data access mode เป็น sql command และใส่ sql ลง ไป ของผมคือ  SELECT  [Id] [Name] FROM [rpa].[dbo].[user] และกด ok  จะได้รูปดังนี้   ที่ไม่มี error 4. ไปเลือก  Destination Assistant และทำตามวิธีที่ 2 พอทำเสร็จแล้วให้มาดับเบิ้ลที่ รูปนี้ จะได้รูปดังนี้ ให้เลือก table ที่จะเอาข้อมูลไปลงที่ช่อง name of the table และกด ok 5 . ไปลากเส้น จากล่องที่ 1 มา 2  6. ไป mapp ที่กล่อง 2 และกด ok ลองรันจะได้รูปนี้ แปลว่า ข้อมูลเข้าแล้ว

การนำเข้าข้อมูลจาก Flat File(CSV) เข้าไปเก็บที่ฐานข้อมูล SQL Server

รูปภาพ
การนำเข้าข้อมูลจาก Flat File(CSV) เข้าไปเก็บที่ฐานข้อมูล SQL Server ไปที่ Data Flow   ลาก Flat File มาวาง กำหนดแหล่งที่มาของ source file แปลงข้อมูล ด้วย Data Conversion กำหนดค่า กำหนด database ที่จะบันทึกข้อมูลเข้า ใช้ OLE DB Destination

การ Merge join

รูปภาพ
เตรียมความพร้อมก้อนลงมือทำกันก่อน มี 2 ส่วน ได้แก่ Database และ SSIS Database   - ในส่วนนี้จะต้องกำหนด data type ให้ตรงกันทั้งฝ่ายต้นทางเเละปลายทาง ย้ำ!!! SSIS   - คลิกขวาที่ SSIS Package -> New SSIS Package  - คลิก Control Flow -> ลาก Data Flow Task   - คลิก Data Flow     1. เลือก Source Assistant ดับเบิ้ลคลิก หรือลาก ก็ได้ แล้วเลือก SQL Server    2. คลิก New     3. ใส่ Server name ของ Database    4. ใส่ username และ password     5. Test Connectoin ถ้าขึ้น pop up ว่า success แสดงว่า เชื่อมต่อถูกต้อง ให้ไปที่ 6 ได้เลย แต่ไม่ขึ้น Success คุณอาจจะใส่ Server name หรือ username หรือ password  ผิดอะไร    6. เลือกก้อน Database ที่เราจะใช้เป็นต้นทางข้อมูล    7. OK - Ok แล้วจะขึ้น กากบาทสีแดง ให้ดับเบิ้ลคลิก แล้วเลือก Table name ที่เป็นข้อมูลต้นทาง แล้วก็คลิก Ok   -  ดับเบิ้ลคลิก หรือลาก Sort แล้วก็ดับเบิ้ลคลิกที่ Sort แล้วเลือกข้อมูลที่เราจำใช้   -  และก็ทำแบบนี้กับอีก Table นึงที่เราจำ Merge -  ดับเบิ้ลคลิก หรือ

วิธีสร้างโปรเจค SSIS ใหม่

รูปภาพ
การสร้างโปรเจคใหม่ เปิด visual studio เลือกประเภทโปรเจค ตั้งชื่อโปรเจค โปรเจคเปล่า

การติดตั้ง SSDT บน Visual Studio

รูปภาพ
การติดตั้ง SQL Server Data Tools (SSDT) ค้นหา Extension ดาวน์โหลด ติดตั้ง เลือกภาษา ต่อไป